Klemenčič, V. and Gosar, A. (1990) “Tromeja - Obmejna regija Jugoslavije, Avstrije in Italije”, Dela, (7), pp. 1–184. doi:10.4312/dela.7.1-184.