Roblek, I. (2002) “Čezmejno sodelovanje med Koroško in Slovenijo na podeželskem prostoru”, Dela, (17), pp. 183–197. doi:10.4312/dela.17.183-197.