Topole, M. (2002) “Fizičnogeografsko vrednotenje podeželskega prostora za kmetijstvo in pozidavo”, Dela, (18), pp. 243–266. doi:10.4312/dela.18.243-266.