Zupan, S. (2002) “Vloga in pomen regionalnega razvojnega načrtovanja - primer Gorenjske”, Dela, (18), pp. 533–548. doi:10.4312/dela.18.533-548.