Gams, I. (2003) “O razvoju fizične geografije v Sloveniji in njenih sodobnih izzivih”, Dela, (20), pp. 9–18. doi:10.4312/dela.20.9-18.