Nicod, J. (2003) “Razumevanje okoljskih problemov na dinarskem krasu”, Dela, (20), pp. 27–41. doi:10.4312/dela.20.27-41.