Sić, M. (2004) “Pomen kolodvorskih predelov v prostorsko-funkcijskem razvoju Zagreba”, Dela, (22), pp. 67–76. doi:10.4312/dela.22.67-76.