Potočnik Slavič, I. (2004) “Podeželje na prelomu tisočletja: izzivi in problemi”, Dela, (22), p. 146. doi:10.4312/dela.22.146.