Naprudnik, M. (2005) “Regionalno in prostorsko planiranje ali regionalno-prostorsko planiranje”, Dela, (24), pp. 23–35. doi:10.4312/dela.24.23-35.