Koter, M. and Kulesza, M. (2006) “Oblike podeželskih naselij na Poljskem in njihova preobrazba v teku zgodovine”, Dela, (25), pp. 43–59. doi:10.4312/dela.25.43-59.