Klemenčič, M.M. (2006) “Teoretski pogled na razvojne strukture slovenskega podeželja”, Dela, (25), pp. 159–171. doi:10.4312/dela.25.159-171.