Potočnik Slavič, I. (2006) “Podeželje v sodobnih razvojnih razmerah”, Dela, (25), pp. 245–246. doi:10.4312/dela.25.245-246.