Ravbar, M. (2007) “Socialno-geografska preobrazba naselbinskih struktur - kako usmerjati razvoj?”, Dela, (27), pp. 81–100. doi:10.4312/dela.27.81-100.