Repe, B. (2007) “Voda v prsti in ugotavljanje njenega razporejanja v odvisnosti od reliefa”, Dela, (28), pp. 91–106. doi:10.4312/dela.28.91-106.