Nemec, L. (2008) “Ustvarjanje produktivnega geografskega učnega okolja z vidika učnih stilov, oblik in metod”, Dela, (29), pp. 89–101. doi:10.4312/dela.29.89-101.