Potočnik Slavič, I. (2009) “Prvi mednarodni geografski znanstveni simpozij Preobrazba podeželja v času tranzicije in vključevanja v Evropsko unijo (Transformation of rural areas in the conditions of transition and integration into the European Union, Kupres (Bosna in Hercegovina), 7.-10. maj 2009)”, Dela, (31), pp. 176–177. doi:10.4312/dela.31.176-177.