Potočnik Slavič, I. (2010) “Vključevanje kmetov v oskrbne verige: primer dopolnilnih dejavnosti na slovenskih kmetijah”, Dela, (34), pp. 5–22. doi:10.4312/dela.34.5-22.