Jelen, A. in Repe, B. (2015) „Poskus večkriterijskega iskanja alternativnih krmnih rastlin na območju Spodnje Savinjske doline“, Dela, (43), str. 89–107. doi: 10.4312/dela.43.89-107.