Toth, J. (1993) “Obmejna območja in narodnostne manjšine na Madžarskem leta 1990”, Dela, (10), pp. 197–204. doi:10.4312/dela.10.197-204.