[1]
Živa Novljan, „Morfometrija in gostota vrtač na izbranih pobočjih slovenskega krasa“, dela, št. 56, str. 89–108, dec. 2021.