[1]
K. Vintar Mally, N. Bobovnik, B. Lampič, in S. Kušar, „Odnos kmetov do varstva narave na izbranih območjih suhih travišč v vzhodni Sloveniji“, dela, št. 56, str. 157–174, dec. 2021.