[1]
M. Altić, „Vpliv Blaža Kocena (Blasiusa Kozenna) in njegovega geografskega atlasa na razvoj hrvaške šolske kartografije“, dela, št. 56, str. 193–218, dec. 2021.