[1]
V. Bračič, „Haloze v zadnjih desetletjih“, dela, št. 6, str. 52–63, dec. 1989.