[1]
B. Belec, „Ugotavljanje stopnje razdrobljenosti kmetijskih zemljišč v različnih sistemih poljske razdelitve v Sloveniji“, dela, št. 6, str. 64–71, dec. 1989.