[1]
M. Friganović, „O demogeografskom procesu u (ne)urbanom prostoru SR Hrvatske“, dela, št. 6, str. 98–106, dec. 1989.