[1]
A. Kranjc, „Prispevek geografov Inštituta za raziskovanje Krasa k reševanju prostorske problematike“, dela, št. 6, str. 117–126, dec. 1989.