[1]
M. Bat, „Odnos med rabo tal in naklonom površja“, dela, št. 6, str. 154–162, dec. 1989.