[1]
D. Ogrin, „Vpliv padavinskih in temperaturnih razmer na širino letnic črnih borov (pinus negra) v submediteranski Sloveniji“, dela, št. 6, str. 163–173, dec. 1989.