[1]
D. Plut, „Onesnaženje in prostorski razvoj Slovenije“, dela, št. 6, str. 174–184, dec. 1989.