[1]
M. Natek, „Kmetije kot činitelj in jedra gospodarske in socialne preobrazbe hribovskega sveta“, dela, št. 6, str. 196–207, dec. 1989.