[1]
I. Vrišer, „Razmestitev obrtne dejavnosti v SR Sloveniji“, dela, št. 6, str. 208–217, dec. 1989.