[1]
M. M. Klemenčič, „Družbenogospodarski prehod v Sloveniji“, dela, št. 6, str. 230–243, dec. 1989.