[1]
M. Topole, “Fizičnogeografsko vrednotenje podeželskega prostora za kmetijstvo in pozidavo”, dela, no. 18, pp. 243–266, Dec. 2002, doi: 10.4312/dela.18.243-266.