[1]
S. Zupan, “Vloga in pomen regionalnega razvojnega načrtovanja - primer Gorenjske”, dela, no. 18, pp. 533–548, Dec. 2002, doi: 10.4312/dela.18.533-548.