[1]
C. Langhagen-Rohrbach, “Finančni središči Frankfurt/Main in Zürich in njuni obmestji – primerjava regionalih struktur ”, dela, no. 19, pp. 63–76, Dec. 2003, doi: 10.4312/dela.19.63-76.