[1]
I. Gams, “O razvoju fizične geografije v Sloveniji in njenih sodobnih izzivih”, dela, no. 20, pp. 9–18, Dec. 2003, doi: 10.4312/dela.20.9-18.