[1]
J. Nicod, “Razumevanje okoljskih problemov na dinarskem krasu”, dela, no. 20, pp. 27–41, Dec. 2003, doi: 10.4312/dela.20.27-41.