[1]
M. Sić, “Pomen kolodvorskih predelov v prostorsko-funkcijskem razvoju Zagreba”, dela, no. 22, pp. 67–76, Dec. 2004, doi: 10.4312/dela.22.67-76.