[1]
V. Drozg, “Odnos med življenjskim stilom in tipom stanovanjske hiše”, dela, no. 25, pp. 123–132, Dec. 2006, doi: 10.4312/dela.25.123-132.