[1]
I. Potočnik Slavič, “Podeželje v sodobnih razvojnih razmerah”, dela, no. 25, pp. 245–246, Dec. 2006, doi: 10.4312/dela.25.245-246.