[1]
M. Ravbar, “Socialno-geografska preobrazba naselbinskih struktur - kako usmerjati razvoj?”, dela, no. 27, pp. 81–100, Dec. 2007, doi: 10.4312/dela.27.81-100.