[1]
K. Kolenc Kolnik, “Razvoj geografskih kurikulov in izobraževalni potencial geografije na začetku 21. stoletja”, dela, no. 29, pp. 77–87, Dec. 2008, doi: 10.4312/dela.29.77-87.