[1]
L. Nemec, “Ustvarjanje produktivnega geografskega učnega okolja z vidika učnih stilov, oblik in metod”, dela, no. 29, pp. 89–101, Dec. 2008, doi: 10.4312/dela.29.89-101.