[1]
U. Stepišnik, M. Ferk, B. Kodelja, B. Burger, M. Abramović, and S. Peterca, “Brezstropa jama v Podbojevem lazu, Rakov Škocjan”, dela, no. 31, pp. 37–53, Dec. 2009, doi: 10.4312/dela.31.37-53.