[1]
D. Cigale, B. Lampič, and I. Mrak, “Turistični obisk in zavarovana območja – primer Triglavskega narodnega parka”, dela, no. 33, pp. 75–96, Dec. 2010, doi: 10.4312/dela.33.75-96.