[1]
S. Kušar, “Planiranje kot dejavnik lociranja proizvodnih dejavnosti v Sloveniji”, dela, no. 34, pp. 61–72, Dec. 2010, doi: 10.4312/dela.34.61-72.