[1]
S. Miklič and T. Trobec, “Sezonske spremembe gladine Cerkniškega jezera v obdobju 1961–2020”, dela, no. 59, pp. 91–150, Dec. 2023, doi: 10.4312/dela.59.91-150.