[1]
Žiga Zwitter, “Stvarni odzivi na naravne nesreče v 16. in 17. stoletju: primeri z ozemlja današnje Slovenije in njene okolice”, dela, no. 43, pp. 5–28, Dec. 2015, doi: 10.4312/dela.43.5-28.