[1]
D. Ogrin in M. Krevs, „Ocena vpliva mestnega toplotnega otoka na dolgoročne trende segrevanja ozračja v Ljubljani“, dela, št. 43, str. 41–59, dec. 2015.