[1]
J. Toth, “Obmejna območja in narodnostne manjšine na Madžarskem leta 1990”, dela, no. 10, pp. 197–204, Dec. 1993, doi: 10.4312/dela.10.197-204.